Stone Church

Stone Church, 5 granite st., Newmarket